ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda - její poznání  ✖ Pravda a myšlenka „Pravdy“  ✖