ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda - předracionální  ✖ Láska a pravda u apošt. Pavla  ✖