ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda ne-jsoucí, ale „pojatá“  ✖ Pravda méontologická – A  ✖