ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a milosrdenství  ✖ Pravda x nevyvratitelnost  ✖ Pravda absolutní (a reflexe)  ✖