ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a pravá tvář skutečnosti  ✖ Pravda a myšlení  ✖ Pravda jako norma adaequationis rei (ad veritatem)  ✖