ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravda a systém  ✖ Křesťanství – jako „pravda“ (nemá dějiny)  ✖