ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Jasnost a pravda  ✖ Pravda méontologická – A  ✖