ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Pravdy mravní  ✖ Pochybnosti (a pravda)  ✖ Adekvace a pravda  ✖