ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Pravda  ✖ Smrt a pravda  ✖ Pravda absolutní (a reflexe)  ✖