ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Prostor  ✖ Prostor (a čas)  ✖