ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Existence možná  ✖