ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Jan Patočka  ✖ Jsoucí a nejsoucí  ✖ Jsoucí a „prav(div)ost“  ✖