LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Jan Patočka  ✖ Pravda - předracionální  ✖ Pravda a „pravditi“  ✖