ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Ladislav Hejdánek  ✖ ,Pravditi‘ - praviti  ✖

,Pravditi‘ - praviti

Ladislav Hejdánek (2003)
Slovem verare pak mohlo být do latiny přeloženo řecké ALÉTHEYEIN, a později to ve staré češtině nalezlo paralelu v dnes už neživém slově pravditi; kdysi upravené praviti znamenalo slavnostně něco prohlásiti (např. praviti právo nebo praviti pravdu apod.)
veridicus – ten který říká (praví) pravdu, pradomluvný; to odpovídá běžným konotacích i v starých jazycích, ještě pojmově nestrukturovaných ani neovlivněných
verum dicere (x veritatem dicere – ?) (Praha, 030402-2.)
vznik lístku: duben 2003