ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Ladislav Hejdánek  ✖ „Smyslodajství“ u Patočky  ✖

„Smyslodajství“ u Patočky

Ladislav Hejdánek (2014)
Teprve nahlédnutím do bibliografie Patočkových textů jsem zjistil, že text Fenomenologie a metafyzika pohybu pochází z roku 1968, že byl psán německy jako příprava pro přednášku v Německu (přesnější údaj v Bibliografii není) a do III. svazku samizdatového „Přirozeného světa a pohybu lidské existence“ byl zařazen v Chvatíkově překladu německého textu z II. svazku téhož samizdatového souboru pod názvem „Phänomenologie und Metaphysik der Bewegung“ (2.4.1-28). „Smyslodajství“ je tedy český ekvivalent Patočkova německého termínu „Sinnleistung“, který ovšem znamená spíš „výkon smyslu“ či „vykonávání smyslu“, nikoli „dávání“ smyslu, jako by to snad mohlo být chápáno ve smyslu „předávání“ a nikoli „vytváření“ smyslu.
(Písek, 140610-1.)
vznik lístku: červen 2014