ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Ladislav Hejdánek  ✖ Filosofické myšlení (-nky) a jeho interpreti  ✖

Filosofické myšlení (-nky) a jeho interpreti

Ladislav Hejdánek (2008)
Napadla mne taková metafora: představme si, že filosofické myšlenky (důležité je, abychom je brali jako „jednotlivé“, i když to zcela neodpovídá, ale k tomu se vrátíme) různých myslitelů chceme předvést, ukázat a co nejpřesvědčivěji „zpřítomnit“ někomu, kdo o nich ještě moc neví (eventuelně vůbec nic). Je to něco, jako kdybychom chtěli malým dětem ukázat, předvést a „zpřítomnit“ zvířata, které v dané zemi vůbec nežijí. Je možné jim o nich něco vyprávět, eventuelně jim dát knihy s podrobnými popisy, dokonce barevnými obrazy, s výkladem o jejich způsobu života, chování vůči sobě navzájem i vůči jiným zvířatům (nebo rostlinám, třeba když se živí je jediným druhem potravy, apod.), nebo jim je předvádíme v televizi nebo filmem, a posléze je dokonce v uzmeme do zoologické zahrady, kde je mohou vidět jako živá, ale zbavená svého původního prostředí, které je jen napodobováno za pomoci různých náhražek.
(Písek, 080204-2.)
vznik lístku: únor 2008