LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Ladislav Hejdánek  ✖ Jazyk  ✖ Jazyk (mluva) jako osvětí  ✖

Jazyk (mluva) jako osvětí

Ladislav Hejdánek (2012)
Jednotlivé zvuky, jednotlivá písmena resp. celá slova – to vše jsou jakoby samostatné skutečnosti ve světě jazyka, ale tento svět je „skutečný“ pouze jako osvojený, tj. jako jakési jazykové „osvětí“.
(Písek, 121207-2.)
date of origin: prosinec 2012