ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Ladislav Hejdánek  ✖ Předpoklady problematické (byť jakoby „samozřejmé“)  ✖

Předpoklady problematické (byť jakoby „samozřejmé“)

Ladislav Hejdánek (2010)
a) budoucnost je x není „prázdná“
b) atomy (a jiné částice) téhož typu jsou x nejsou „totožné“ (individuální rozdíly)
c) „nic“ je x není neměnné
d) individua jsou x nejsou jedinečná; na čem je založena „podobnost“?
e) existuje x neexistuje emergence nového (nebývalého)
f) je čas aspektem nebo produktem změny? (otázka jen terminologická?)
g) je možná změna už tam, kde se ještě nic neděje (neuskutečňuje)? (tj. kde „je“ nic?)
h) chápeme-li „událost“ jako „celek“, co z toho vyplývá pro její „počátek“ a „konec“?
(Písek, 100829-1.)
vznik lístku: srpen 2010