LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Ladislav Hejdánek  ✖ Reakce a „zpětné“ působení〈  ✖