LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Ladislav Hejdánek  ✖ Umělecké dílo  ✖

Umělecké dílo

Ladislav Hejdánek (2010)
Cílem uměleckého díla je vytrhnout diváka nebo posluchače atd. z „běžnosti“, „každodennosti“ a zaujmout jej novým pohledem, novou perspektivou, ukázat mu něco jiného, možná dokonce jinou, novou cestu, ale k „témuž“. V tom smyslu navazuje umění na mýtus, je zčásti samo reliktem mýtu. V tom se bytostně liší od filosofie, která sice také v jistém smyslu „navazuje“ na mýtus, ale polemicky.
(Písek, 101114-2.)
date of origin: listopad 2010