ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Ladislav Hejdánek  ✖ Vjem (vněm)  ✖

Vjem (vněm)

Ladislav Hejdánek (2012)
Vnímání nepochybně existuje, ale že by existovaly jednotlivé „vjemy“ (či „vněmy“, je vysoce pochybné. Všechno nasvědčuje tomu, že tzv. „vjem“ je psychologická konstrukce, s jejíž pomocí se má objasnit nebo vysvětlit fenomén „vnímání“. Ve skutečnosti jde o základní vlastnost všech skutečných („reálných“) jsoucen, totiž o jejich reaktibilitu (tj. schopnost reagovat na jiná jsoucna). Tu musíme chápat jako záležitost vývoje, a to od nejjednodušších „událostí-jsoucen“ až po nejvyšší úrovně lidského vnímání a myšlení. Je zřejmé, že o „vjemech“ nelze mluvit na úrovni třeba kvant nebo atomů ani molekul – ale přece je nutno jim přiznat schopnost reagovat na jiní kvanta, atomy, či molekuly.
(Písek, 120622-1.)
vznik lístku: červen 2012