ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Ladislav Hejdánek  ✖ Vzdálenosti (vesmír) – škály  ✖

Vzdálenosti (vesmír) – škály

Ladislav Hejdánek ()
Míra: 1 Gly – gigasvětelný rok – 1.000.000.000 světelných roků
- Pozorovatelný vesmír (radius) 46 Gly
- Rovnoměrné rozložení hmoty
(bez struktur) od 1 Gly
- Kupy galaxií 0,001 Gly
- Galaxie 0,000 1 Gly
Světelný rok (ly) 9 460 730 472 580 800 m ≈ 9,46 x 1012 km
nebo ≈ 9.46 x 1015 m
Parsek (pc) 1 pc ≈ 3,262 ly
Astronomická jednotka (AU) 63 241 AU ≈ 1 ly
Rychlost světla c = 299 792 458 m . s-1
vznik lístku: červen 2008