ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Karl Jaspers  ✖
„Já“ a svět „Jedno“ – vůle k „Jednomu“ „Objímající“ (a subjekt-objekt)
(das) Umgreifende (2) Ansichsein Bewuβtsein und Ganzes
Bezpředmětný (gegenstandslos) Bůh Bytí (6)
Celek (2) Člověk das „Eine“ – der Wille zum
Duch Epocha – vědomí epochy Existence (3)
Existencialismus (2) Fenomén Filosof
Filosofické dílo a reakce na ně Filosofie (3) Fürsichselbstsein
Gegenstand (2) Gegenständlichkeit und Transzendieren Gegenstandsein
Horizont a „objímající“ Ichsein Innewerden x Wissen
Jednání Jednotlivec a „typ“ Kolektivní vina
Možná existence Možné – jeho rozsah Mythos
Náprava (2) Nemoc Nepředmětnost (3)
Nic Objektsein Objímající (7)
Očista a možnosti Očista a náprava (2) Odpovědnost
PERIECHON (2) Pravda Předmět (9)
Předmětnost (3) Rusko Řeč (2)
s Umgreifende Sein (2) Situace
Skutečnost (2) Stáří a myšlení Subjekt (11)
Subjekt-Objekt-Spaltung Subjektivita (2) Substancializace
Svět (7) Šifra a „transcendence“ Transcendence (3)
Transcendování a „předmět“ Transzendieren und Gegenständlichkeit Trest a vina
Úkol („já“ a svět) Umgreifendes und das „Eine“ Umgreifendes und Ungegenständlichkeit des Wissens von ihm
Ungegenständliches Ungegenständlichkeit Ungegenständlichkeit des Wissens vom Umgreifenden
Věda (2) Vědění Vědomí
Vina (5) Víra Welt als Ganzes
Změna