ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
Martin Heidegger  ✖
,Da-sein‘ – ek-statičnost‘ „Pokrok“ a filosofie Angažovanost filosofa
Aristokracie ducha Budoucnost Bůh (3)
Bytí (5) Číst nevyslovené (nenapsané etc.) Člověk
Dovršení - konec (2) Duch DYNAMIS
Ek-sistence a existence Fenomenologie (3) Filosofie (12)
Hodnoty Humanismus Konec (3)
Metafyzika (4) Možnost (2) Myšlení (7)
Nutnost Ontologie Osoba – ,persona‘
Otázka Počátek Pohotovost – příprava k ní
Pojem (2) Pojmovost Pravda (3)
Proletariát akademický Předmět (2) Předmětnost
Překonat (2) Původ Rozum
Síla (DYNAMIS) Text Umění
Věda (2) Východiska filosofická (a otázky) Vyslovené a „čtení“