LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Karl Jaspers  ✖ Odpovědnost  ✖

Odpovědnost | Vina kriminální | Odpovědnost politická

Karl Jaspers (1946)
Mluví-li se však o politické odpovědnosti a kriminální vině, má každý občan právo uvažovat o faktech a diskutovat o jejich posuzování, užívají měřítka jasných pojmových určení. Politická odpovědnost je odstupňována podle účasti na režimu, který je nyní zásadně opopřen, a určena rozhodnutími vítěze, kterým se musí podřídit každý, kdo chtěl za katastrofy zůstat naživu, neboť takový je smysl toho, že žije.
(Otázka viny, Academia, Praha 2006, str. 39.)
date of origin: leden 2007