LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Karl Jaspers  ✖ Pravda  ✖ Pravda „nepředmětná“  ✖