LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Karl Jaspers  ✖ Pravda  ✖ Pravda a „předmětnost“  ✖