LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Karl Jaspers  ✖ Pravda  ✖ Pravda jako „nejsoucí“  ✖ Lež a pravda  ✖