LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Karl Jaspers  ✖ Pravda  ✖ Pravda jako „nejsoucí“  ✖ Pravda a rozhovory (dialog)  ✖