LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Karl Jaspers  ✖ Pravda  ✖ Pravda x jednoduchost  ✖ Pravda a přesvědčení individuální  ✖