LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES
Tomáš Garrigue Masaryk  ✖ Věda  ✖

Vědy a revolučnost (a demokratičnost)

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
... Přírodověda sama sebou není víc revoluční a demokratická než vědy duchové a filosofie – ten zvláštní kritický a revoluční duch, jehož je moderní společnost plna, z přírodovědy samé nepochází. Podle situace jsou revoluční vědy snes ty, zítra ony. Dnes například je přírodověda spíše protirevoluční; poznali jsme už aspoň, že se mnozí novější přírodozpytcové a zvláště evolucionisté vyslovují proti socialismu, kdežto marxisté pojímají darwinism revolučně. Moderní přírodovědy se využívá nejen v laboratořích anarchistů, nýbrž také od správy vojenské. Na každý způsob má demokratism přírodní vědy platnost jen omezenou, a Marx a jeho stoupenci se přiklonili nikoli k přírodovědě vůbec, nýbrž k přírodovědě speciálně revoluční.
Ostatně běží nám tu hlavně o ujasnění faktu, že vůdčí vědou socialismu je sociologie, nikoli přírodověda.
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 111.)
date of origin: leden 2008

Věda jako výklad (interpretace)

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
... Marx se liší od svých kritičtějších předchůdců tím, že je právě nekritický: Nepochopil, že všeliká věda a filosofie, i nejempiričtější, je světa a života výkladem. Smysl života a světa nelze vidět, nelze fotografovat, nýbrž jen vyložit – tj. věčně hledat.
(0065-I., Otázka sociální I., Praha 5(3)1946, str. 205-06.)
date of origin: leden 2008