LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile | NicNicky literární

František Xaver Šalda (1934)
Tedy ty literární nicky pracují hlavně pomluvami a lžemi, jakož bylo a bude až do skonání světa. Kdo nedovede myslit, musí pomlouvat a klevetit; jinak by se musil oběsit.
(Kaliban přichází, in: 3162, Šaldův Zápisník, Praha 1934-35, s. 97.)
date of origin: únor 2001