Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | písmeno AA-priori budoucího A-theismus „ontologický“ AISTHÉSIS APEIRON (v mytice) ARCHAI (počátky) (2) ARCHÉ (29) ARETÉ ATELÉS – a filosofování Abeceda (Buchstabenlehre) Abeceda „filosofická“ Absolutno (4) Absolutní sluch Abstrahování (2) Abstrakce (4) Abstraktnost (umění) a „bezpředmětnost“ Abstraktní a konkrétní Absurdita Absurdnost a „genialita“ Acer atropurpurea Actus purus Adaptace a prostředí Adaptace jako kognitivní proces Adventivní (-nost) Adventivní skutečnosti Adventivní „dění“ Adventus (přicházení) Afilosofie (≠ antifilosofie!) Aforismus a kontext Aforismy Aforismy a citáty Agregát a celek („živý“) Agregát a „srostlice“ Akademismus Akce (10) Akt myšlení Aktivismus Aktivita (10) Aktualita (5) Aktuálnost (17) Aktuální chvíle a filosof Aktuální entita (actual entity) Aktuální fáze (pravé události) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus Amerika (a města) An-sich a für-sich Analogia entis Analogie jsoucnosti Analýza Angažovanost filosofa Angažované myšlení (contra „objektivní“) Ansichsein Antecipace Anticipace Antropický princip Antropologie a teleologie Antropomorfismus (2) Apeiron (neomezené) (2) Apofatická theologie (nebo filosofie) Aporetika a narrativita Apriornost a „a priori“ Arcanum (arca) Archimedovský „bod“ Archimedés Archonti v Athénách (3) Archón Areté (virtus) Argument – platnost (její podmínky) Argumenty a „novost“ Aristokracie ducha Aristotelés (8) Ars (2) Artefakt x umělecké dílo Artes liberales Asociace a jejich „subjekt“ Atheism a náboženství Atheismus (4) Atom (6) Atomismus a achronismus Atomismus a procesuálnost Atomismus v širokém smyslu Atomos jako událost Augustin a pojetí času Autarkie logická Autonomie „události“ Autorita Autorství Axiomata