Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | ARETÉCtnost | ARETÉ | Pravost

Jan Patočka (1972)
Časté řešení raných aporetických dialogů, které zanechávají čtenáře na rozpacích o vlastní povaze určované ARETÉ, spočívá jak známo v tom, že příslušná výtečnost, či lépe řečeno pravost, ať běží o statečnost, ukázněnost, zbožnost či bohumilost, není zachytitelná sama pro sebe, je věcně i myšlenkově neoddělitelná od výtečnosti, pravosti, pravdivosti v celku. ARETÉ, pravost, se tak ukazuje jako jedna proti mnohosti slabostí a nepravostí. Není žádný platónštější motiv než tento začátek. ...
(O duši u Platóna, in: Péče o duši II., Praha 1999, str. 58.)
vznik lístku: únor 2007