Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | AforismyAforismy

Emanuel Rádl (1918)
Typické spisy romanticko-vědecké, jako spisy Schellingovy, Okenovy, Steffensovy, naturfilosofické úvahy Novalisovy, jsou psány v aforismech. Novalisovy aforismy jsou zcela nesouvislé; filosofie, /198/ věda, poesie, náboženství se tam bez pořádku míchají; spisy Okenovy a Steffensovy aspoň formálně souvisí vnější formou, ale vnitřní strukturou jsou také myšleny aforisticky. Některé aforismy jsou duchaplné, jiné nejasné, jiné prázdné, jiné směšné; jejich účelem není povědíti pravdu, nýbrž spíše podrážditi fantasii nějakou neočekávaností a výstředností. Dnes působí dojmem ubohým.
(0244, Romantická věda, Praha 1918, str. 197.)
vznik lístku: prosinec 2002