Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Antropický principAntropický princip

Oldřich Semerák (1995)
Máme dobré důvody tvrdit i to, že většinu „černých skříněk“ okolního světa odsouváme na stále hlubší a hlubší úrovně. Rozhodně i díky úvahám a přístrojům, kterými pátráme po černých dírách – jedněch z nejextrémnějších objektů ve vesmíru – a od nichž si slibujeme, že by nás mohly přivést i na stopu odpovědí na ty nejzazší otázky vztahující se k našemu světu jako takovému. Jsme však také dost střízliví, než abychom si dělali nárok, že ty skřínky jednou docela osvětlíme. Jsem přesvědčen, že přílišné filozofování nad antropickým principem – jednou z metod, jak do nich pronikat – je mlácením skoro prázdné slámy. Zároveň však není pochyb, že vždy budou existovat otázky, na které nebudeme mít lepší než „antropickou“ odpověď.
(Proč je v jádře M 87 černá díra?, in: Vesmír 74, 1995, č.2, s. 98.)
vznik lístku: říjen 2003