ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
C  ✖ Civilizace a Řekové  ✖

Civilizace a Řekové | Řekové a civilizace

José Ortega y Gasset (1949)
Když helénské národy (populi) vstoupily do oblasti Egejského moře, nenašly tam usazenou civilizaci. Našly pravý opak: vegetativní houštinu vlivů pocházejících od národů, které tam sídlily, ovšem vlivů původem z velice rozmanitých civilizací: babylonské, churritské, jižanské, chetitské, egyptské, krétské, fénické atd. A stejně jako evropské populi byly od první chvíle zorientovány, Heléni zůstali provždy desorientováni. Tímto tvrzením jen vychvalujeme zázrak jejich výtvorů.
Protože Toynbee nemůže umístit helénskou civilizaci do přihrádky, kterou jeho doktríny vyrobila pro původní civilizace, je nucen vsadit ji do jiné, do přihrádky civilizací pobočných, zrozených v prostředí civilizace předcházející. ...
(7052, Evropa a idea národa, Praha 1993, str. 64.)
vznik lístku: říjen 2006