ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
H  ✖ Tomáš Garrigue Masaryk  ✖ Hnací síly v dějinách  ✖

Hnací síly v dějinách

Tomáš Garrigue Masaryk (1898)
Obrátíme-li se konečně k vlastní historické stránce historického materialismus, musíme se především ptát na to,co nakonec, tj., které hnací síly uvádějí historii do pohybu a v pohybu ji udržují? Na tuto otázku nedává Marx ku podivu přesnou odpověď právě v definici, která se považuje za základní. Na jistém stupni svého vývoje, slyšíme, přicházejí materiální síly výrobní do rozporu s poměry vlastnickými, i vzniká pak revoluce sociální. Dejme tomu – prozatím. Ježto však revoluci dělají lidé – tažme se konkrétněji: Kdo jsou „materiální síly výrobní“, a kdo jsou ty „poměry vlastnické“?
(0065-I, Otázka sociální sv. I, Čin, Praha 1946, str. 134.)
vznik lístku: leden 2007