Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | IntoleranceIntolerance

Rudolf Bultmann (19)
Ježíšovo ego eimi vždy znamená: Je pouze jeden vůdce vedoucí ke spáse, je jeden pramen zjevení. V otázce spásy neexistují různé možnosti, nýbrž jen jedna jediná. Vyžaduje se rozhodnutí. V tom spočívá nesnášenlivost zjevení. Přirozeně, je to zjevení, které je nesnášenlivé, lidé mají být vůči sobě jen snášenliví; a pokud lidé zastávají onen nesnášenlivý nárok zjevení, tento nárok se v prvé řadě obrací proti nim samým. Nesnášenlivost tzv. homo religiosus a dogmatika není ovšem nesnášenlivost zjevení.
in: Das Evangelium des Johannes, 1941, str. 288.
najít – ověřit !
vznik lístku: červenec 2003