LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile | letter MMládenec jako intencionální objekt (2)
Mladík (2)
Modlitba