ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
M  ✖ Materialismus  ✖

Materialismus

Tomáš Garrigue Masaryk (1901)
... Tu jest přepínání každého kolektivismu; a již teď si můžeme zapamatovat, že jest jednou z palčivých otázek naší doby, uvědomit si rozpor mezi individualismem a kolektivismem, ať již je tento formulován národnostně, církevnicky, socialisticky a tak dále.
(0283, Ideály humanitní, Čin, Praha 1945, str. 16-17.)
(3208, totéž, Melantrich, Praha 1968, str. 17.)
vznik lístku: září 2010

Materialismus

Tomáš Garrigue Masaryk (1901)
... Materialism jest vždycky reakce proti reakci. Šířil se v době, kdy revoluce politická (1948) byla zkrušena, když začínaly v Německu a v Rakousku konkordáty a hnutí reakcionářské vůbec.
(0283, Ideály humanitní, Čin, Praha 1945, str. 14.)
(3208, totéž, Melantrich, Praha 1968, str. 15.)
vznik lístku: září 2010