Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | písmeno OOUSIA (ουσια) Obec a „přirozenost“ (2) Obecné a jednotlivé Obeznámenost x znalost Objekt (3) Objektivace (5) Objektivita (8) Objektivizace (3) Objektivnost a objektivace Objektivování Objektní a subjektní (otázka „priority“) Objektový pohled Objektsein Objektální Objev (4) Objímající (9) Obklopující (periechon) Obrácení (a pre-reflexe) Občanská společnost Oběti Ochablost morální Odcizení a pravost (2) Odcizení a technověda Oddanost a poslušnost Odemčenost a otevřenost Odloučenost (a před-měty) Odloučenost při zkoumání Odmítání x kritika Odpadlictví – věčné Odpor (3) Odpovídavost (reaktibilita) Odpovědnost (13) Odpovědní tiskopis… Odpověď (2) Odvaha k experimentům Odvrácení (od Boha) Oligofrenní minorita společnosti Omezenec učený Omezení (-nost) Omezení a „mistrovství“ Omyl (4) Ontika Ontologická zkušenost Ontologie (17) Ontologika Opakování (jevů) Opakování - smrt Opakování nepravé Opice a spravedlnost Oposice Opovržení x nenávist Opozice filosofická Organismus a reaktibilita (vzrušivost) Orientace (9) Originalita a předchůdci (dějiny) Orthogeneze a povaha „pravosti“ Ortogeneze – je „řízena“? Oscar Wilde (citáty) Oscar Wilde (quotes) Osoba – ,persona‘ Osobnost (2) Osobní a nadosobní Ospravedlnění „jen z víry“ Ostatek Osud Osvícenství (2) Osvětí (7) Otevřenost a odemčenost Otázka (31) Otázky (10) Otřesou se základy země (2) Ovce a ovčinec Ovoce nést Očista a možnosti Očista a náprava (2)