ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
P  ✖ Pascal - jeho „Myšlenky“  ✖

Pascal - jeho „Myšlenky“

Antonín Uhlíř (1937)
Myšlenky, které zbyly z nedopsaného díla Pascalova, jsou pouhé úryvky, načrtnuté v okamžicích úlevy z nedobytné a přibývající choroby; nelze z nich dosti přesně a podrob ně vyčísti, jaký byl celkový plán obrany křesťanského náboženství. Z toho, co je řečeno ve dvou zlomcích a co o plánu Myšlenek vykládá Pascalův synovec z roku 1670 a Filleau de la Chaise /LXXVIII/ (1672), možno se domnívati, že by Apologie byla obsahovala část psychologickou a část theologickou“ ..
(0196, Myšlenky, př. A.Uhlíř, Praha 21937, str. 136.)
vznik lístku: srpen 2002