ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
P  ✖ Poslední a předposlední  ✖

Poslední a předposlední

Dietrich Bonhoeffer (1943)
Stále víc si uvědomuji, jak starozákonně myslím a cítím; však jsem také v minulých měsících četl mnohem více Starý než Nový zákon. Jen ten, kdo ví, že jméno Boží nelze vyslovit, smí vyslovit jméno Ježíš Kristus; jen ten, kdo miluje život a zemi tak, jako by s ní všechno končilo a ztrácelo smysl, může věřit ve vzkříšení mrtvých a nový svět; jen ten, kdo se podřídí Božímu zákonu, může pak mluvit také o milosti; a jen uznává-li Boží hněv a pomstu nad jeho nepřáteli jako platné skutečnosti, může pronik/150/nout k jeho srdci něco z odpuštění a lásky k nepřátelům. Kdo chce příliš rychle a bezprostředně říkat poslední slovo před tím předposledním, není podle mne žádný křesťan.
(28.11.43)
(6812, Na cestě k svobodě, Praha 1991, str. 149-50.)
vznik lístku: červen 2013