ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
P  ✖ Pravé – nepravé  ✖

Pravé – nepravé

Jan Patočka (19..)
Pravé – nepravé tkví v tom, že na vlastním bytí nemůžeme nebýt interesováni: vlastní odpovědností jsme vždy zaujati, zabráni: „je o nás rozhodnuto“ dříve, než jsme se „rozhodli“. Pravé, vlastní bytí spočívá však v tom, že jsme s to vše, co jest, nechávat být tak, že jest a jak jest, nekomolit je, neupírat mu jeho bytí a jeho povahu.
(Je technická civilizace úpadková, a proč? in: 5317, Jan Patočka – osobnost a dílo, Index, Köln 1980, str. 24.)
vznik lístku: duben 2012