ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA
P  ✖ Psychično a život  ✖

Psychično a život

Max Scheler (1928)
... Pokud jde o hranici psychična, spadá naprosto vjedno s hranicí živého. Vedle objektivních vlastností věcí, jimž říkáme „živé“, jako je vlastní pohyb, sebeutváření, seberozlišení, sebeomezení v ohledu časovém i prostorovém (jimiž se zde nebudeme zabývat), v nichž se jejich bytí projevuje, je podstatným znakem živých bytostí to, že jsou nejen předměty pro vnější pozorovatele, ale že mají také bytí pro sebe a niternost, v níž sebe pociťují. Je to znak, o němž lze říci, že s objektivními fenomény života má nejtěsnější společenství bytí co do struktury a formy průběhu. Je to psychická stránka samostatnosti, vlastního pohybu atd. živé bytosti vůbec – je to psychický prafenomén života.
(Místo člověka v kosmu, př. Anna Jaurisová, Praha 1968, str. 46.)
vznik lístku: srpen 2011