Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Skutečné (-nost) – významySkutečné (-nost) – významy

Ladislav Hejdánek (2015)
Význam slova „skutečný“ („skutečnost“ atd.) je třeba rozšířit:
Skutečnosti, které „jsou“ (ve význam Eleatů – „jsou hic et nunc“, právě teď a zde)
Skutečnosti, které nejsou, ale „byly“ – s těmi běžně počítáme, ale musíme je „rekonstituovat“ (obvykle na základě toho, co z nich „zbylo“ a tedy přece jen „nyní a zde jest“)
Skutečnosti, které ani nejsou, ani nebyly, ale budou (někdy v budoucnosti budou „jsoucí hic et nunc“), ale lze je „odhadovat“ na základě „trendů“ (= setrvačností)
Skutečnosti, které sice nebyly, ale nelze je ani odhadovat na základě „trendů“, nicméně lze je „nadějně očekávat“ (málo pravděpodobné)
Skutečnosti, které třeba ani nikdy nebudou, ale mohly by „být“ (a někdy si je lze tušením přibližovat) – ale které se snad mohou „stát“ (velmi nepravděpodobné)
Skutečnosti, které nikdy „nebudou jsoucí“, protože nikdy nemohou „být hic et nunc“, nemohou být „dané“, ale „dávají se“ (= „přicházejí“), a které jsou nejen ,skutečné‘, ale jsou významnější než všechno, co „jest“ (co je jen „jsoucí hic et nunc“) („skutečnější než jakákoli daná skutečnost“)
(Písek, 150621-1.)
vznik lístku: červen 2015