Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Směšnost a intelektuálFilosofická fakulta UK | Směšnost a intelektuál | Intelektuál a směšnost

Martin C. Putna (2006)
Když se řekne Martin C. Putna, vynoří se katolický intelektuál. Zamlouvá se vám toto pojmenování?
Když je třeba říkat věci velmi jednoduše, tak klidně. Je to trošku komické označení, ale součástí odvahy intelektuála má být také to, aby počí¬tal i s vlastní směšností. Leč. Z obojí definice – být katolíkem a být tím, kdo jaksi ex definitione pře¬mýšlí – plyne nesnadnost přebývání ve světě, a z ní by mohly – nebo měly – plynout nějaké vhledy či pozorování světa, které jiným ucházejí a mohly by pro ně být přinejmenším jakýmsi zrcadlem.
O zrušeni vaší katedry komparatistiky na Filozo¬fické fakultě UK se psalo hodně. Jak to vnímáte teď, s časovým odstupem?
Hrozně se mi ulevilo! Filozofické fakulta je prolezlá intrikami a osobními záštěmi do té míry, že se tam nedá pracovat, pokud člověk nedělá hodné poti¬chu něco hodně nevinného, třeba takovou poetiku sanskrtského dramatu. Mám pocit, jako kdybych vylezl ze smrdutého sklepa na čerstvý vzduch. Na Fakultě humanitních studií se konečně nemusím zabývat věčnými obranami proti nějakým zákeř¬nostem a můžu dělat to, co mám rád a co by mělo být smyslem mé práce: učit a bádat.
(Prožíváme zradu vzdělanců, [Rozhovor], in: Literár. noviny 43, 23.10.2006, str. 15.)
vznik lístku: říjen 2006