Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Směs (smíšení)Směs (smíšení)

Démokritos (-830)
Demokritos ... tvrdí, že doopravdy není vůbec nic smíšeno, nýbrž domnělá směs je položením tělísek vedle sebe, při čemž zachovává každé z nich vlastní přirozenost, kterou mělo i před smíšením. A zdají se nám smíšena, ježto pro nepatrnost tělísek vedle sebe ležících není náš smysl schopen pozorovati žádné z nich jednotlivě.
(Zl. A 64 z Alexandra)
(0170, Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1944, str. 132.)
vznik lístku: duben 2010