Archiv Ladislava Hejdánka | Kartotéka | Smyčková kvantová gravitaceSmyčková kvantová gravitace

Wikipedie ()
Smyčková kvantová gravitace je teorie konkurující teorii superstrun v jejich společném úkolu spojit obecnou teorii relativity s kvantovou mechanikou. Podle smyčkové kvantové gravitace lze zachovat metriku jako jedinou veličinu v teorii. Je třeba ji ovšem přepsat pomocí nových proměnných, navržených Abhayem Ashtekarem. Na tyto stupně volnosti se aplikuje kvantování.
vznik lístku: září 2008